Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Wincenty Witos

Adres Szkoła Podstawowa

14
Miejscowość Łagiewniki Kościelne
Kod pocztowy 62-272
Gmina Kiszkowo
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

614297041
Regon 00122491933000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Łagiewniki Kościelne pod adresem - 14. Numer tel. do szkoły podstawowej to 614297041. Numer fax: 614297040. Jednostka szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Kiszkowo, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy szkoły podstawowej można znaleźć pod adresem www.kiszkowo.pl/splagiewniki. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00122491933000.

Szkoła Podstawowa edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczących się w placówce to 160, z czego 79 to uczennice, a 81 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,5. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 46 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 9253 uczniów w powiecie przypada 46 innych szkół podstawowych (201,15 na placówkę), a średnia w województwie to 183,42 (223583 uczniów na 1219 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łagiewniki Kościelne: 1
  • w gminie Kiszkowo: 3
  • powiat gnieźnieński: 64
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa