Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej


Najważniejsze informacje - Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

Adres Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

Plac Klasztorny 7
Miejscowość Legnica
Kod pocztowy 59-220
Gmina miasto Legnica
Powiat Legnica
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

768523455
Strona
Regon 02015779500020
Organ prowadzący Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej mieści się w miejscowości Legnica pod adresem Plac Klasztorny 7. Telefon do gimnazjum to 768523455. Numer fax: 768523455. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Legnica, powiat Legnica , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gimtwp.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 02015779500020. Organ rejestrujący dla Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej to gmina.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat legnica ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 2483 uczniów w powiecie przypada 15 innych gimnazjów (165,53 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 dzieci w wieku gimnazjalnym na 506 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-15.561.391.39
2006-13.1-0.58-0.58
2007-22.91.271.27
2008-17.743.193.19
2009-8.131.181.18
2010-19.311.121.12
2011-21.91.151.15
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-17.7-0.53-0.53
2006-9.13-2.15-2.15
2007-14.85-0.69-0.69
2008-20.050.50.5
2009-16.3-1.42-1.42
2010-19.10.420.42
2011-24.13-2.39-2.39

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa