Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej

Patron im. Marii konopnickiej

Adres Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej

Trzebunia 444
Miejscowość Trzebunia
Kod pocztowy 32-438
Gmina Pcim
Powiat myślenicki
Województwo małopolskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej

122734529
Regon 00123503000000
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej znajduje się w miejscowości Trzebunia pod adresem Trzebunia 444. Nr tel. do przedszkola to 122734529. Numer fax: 122734529. Przedszkole znajduje się na obszarze gminy Pcim, powiat myślenicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 00123503000000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 50, z czego 28 to uczennice, a 22 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 3 nauczycieli, z czego 2 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,06 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2. Powiat myślenicki ma zarejestrowane 52 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 3721 uczniów w powiecie przypada 52 innych przedszkoli (71,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Trzebunia: 2
  • w gminie Pcim: 10
  • powiat myślenicki: 83
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa