Punkt Przedszkolny Klub Szczęśliwego Maluszka Marta Korzeniowska


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Klub Szczęśliwego Maluszka Marta Korzeniowska

Adres Punkt Przedszkolny Klub Szczęśliwego Maluszka Marta Korzeniowska

16
Miejscowość Kojszówka
Kod pocztowy 34-231
Gmina Maków Podhalański
Powiat suski
Województwo małopolskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny Klub Szczęśliwego Maluszka Marta Korzeniowska

338772669
Regon 12129995600000
Organ prowadzący Marta Korzeniowska

Punkt Przedszkolny Klub Szczęśliwego Maluszka Marta Korzeniowska znajduje się w miejscowości Kojszówka pod adresem 16. Nr tel. do przedszkola to 338772669. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Maków Podhalański, powiat suski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 12129995600000. Jednostka rejestrująca dla Punkt Przedszkolny Klub Szczęśliwego Maluszka Marta Korzeniowska to gmina.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 19, z czego 11 to dziewczynki, a 8 stanowili uczniowie. Powiat suski ma zarejestrowane 28 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 1394 uczniów w powiecie przypada 28 innych przedszkoli (49,79 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kojszówka: 2
  • w gminie Maków Podhalański: 5
  • powiat suski: 36
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa