Punkt Przedszkolny "szczęśliwy Maluszek" - Jadwiga Macioł


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny "Szczęśliwy Maluszek" - Jadwiga Macioł

Adres Punkt Przedszkolny "Szczęśliwy Maluszek" - Jadwiga Macioł

Starowiejska 39
Miejscowość Mszana Dolna
Kod pocztowy 34-730
Gmina miasto Mszana Dolna
Powiat limanowski
Województwo małopolskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Punkt Przedszkolny "Szczęśliwy Maluszek" - Jadwiga Macioł

515190769
Regon 12264708100000
Organ prowadzący "Szczęśliwy Maluszek"

Punkt Przedszkolny "szczęśliwy Maluszek" - Jadwiga Macioł mieści się w miejscowości Mszana Dolna pod adresem Starowiejska 39. Nr tel. do przedszkola to 515190769. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Mszana Dolna, powiat limanowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 12264708100000. Jednostka rejestrująca dla Punkt Przedszkolny "szczęśliwy Maluszek" - Jadwiga Macioł to gmina.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat limanowski ma zarejestrowane 33 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 2019 uczniów w powiecie przypada 33 innych przedszkoli (61,18 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Mapa