Publiczne Gimnazjum Im. Papieża Jana Pawła Ii W Młynarzach


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im. Papieża Jana Pawła Ii W Młynarzach

Patron Papież Jan Paweł II

Adres Publiczne Gimnazjum Im. Papieża Jana Pawła Ii W Młynarzach

Ostrołęcka 24
Miejscowość Młynarze
Kod pocztowy 06-231
Gmina Młynarze
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im. Papieża Jana Pawła Ii W Młynarzach

297680085
Strona
Regon 55071786400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im. Papieża Jana Pawła Ii W Młynarzach mieści się w miejscowości Młynarze pod adresem Ostrołęcka 24. Nr tel. do gimnazjum to 297680085. Fax: 297680061. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Młynarze, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www gimnazjum znajdziemy pod adresem www.gimnazjummlynarze.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 55071786400000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 58, z czego 23 stanowiły uczennice, a 35 to chłopcy. Powiat makowski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1732 uczniów w powiecie przypada 15 innych jednostek gimnazjalnych (115,47 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Młynarze: 1
  • w gminie Młynarze: 1
  • powiat makowski: 30
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.83-5.36-5.83
2006-7.48-5.06-7.48
2007-5.56-4.99-5.56
2008-6.52-5.23-6.52
20095.56-3.145.56
2010-7.06-3.79-7.06
2011-3.08-2.44-3.08
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.48-5.21-1.48
2006-2.48-4.77-2.48
20075.77-5.215.77
2008-10.11-5.31-10.11
20098.83-4.338.83
2010-1.13-5.21-1.13
20112.51-4.172.51

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa