Publiczne Gimnazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Specjalne

Patron BOLESŁAW PRUS

Adres Publiczne Gimnazjum Specjalne

KRAKOWSKA 31
Miejscowość Grodków
Kod pocztowy 49-200
Gmina Grodków
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Specjalne

774155488
Strona
Regon 53221384700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Publiczne Gimnazjum Specjalne znajduje się w miejscowości Grodków pod adresem KRAKOWSKA 31. Telefon do szkoły to 774155488. Numer faksu: 774155488. Placówka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Grodków, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową gimnazjum można znaleźć pod adresem www.wodip.opole.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 53221384700000.

Edukacja w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 44, z czego 21 to dziewczynki, a 23 to uczniowie. Powiat brzeski ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo opolskie - 180. Na 2831 uczniów w powiecie przypada 17 innych placówek gimnazjalnych (166,53 na placówkę), a średnia w województwie to 158,55 (28539 gimnazjalistów na 180 placówek).

Mapa