Publiczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum

Adres Publiczne Gimnazjum

0 95
Miejscowość Objazda
Kod pocztowy 76-211
Gmina Ustka
Powiat słupski
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum

598141715
Strona
Regon 77125834200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum znajduje się w miejscowości Objazda pod adresem 95. Nr tel. do gimnazjum to 598141715. Nr fax: 598141715. Szkoła gimnazjalna działa na terenie gminy Ustka, powiat słupski , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gimobjazda.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 77125834200000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 95, z czego 53 to uczennice, a 42 stanowili chłopcy. Powiat słupski ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo pomorskie - 426. Na 2897 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół gimnazjalnych (107,3 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 164,24 (69965 gimnazjalistów na 426 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.37-2.1-2.37
2006-5.4-1.52-5.4
2007-1.64-2.12-1.64
2008-2.58-1.33-2.58
2009-6.36-0.99-6.36
2010-6.37-2.08-6.37
2011-2.92-1.64-2.92
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.97-3.43-5.97
2006-7.32-4.33-7.32
2007-7.66-2.63-7.66
2008-6.61-2.19-6.61
2009-8.46-2.19-8.46
2010-6.31-2.17-6.31
2011-3.73-1.88-3.73

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa