Szkoła Podstawowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3

Patron Alfred Freyer

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3

Kochanowskiego 1
Miejscowość Tarnobrzeg
Kod pocztowy 39-400
Gmina miasto Tarnobrzeg
Powiat Tarnobrzeg
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3

158233511
Regon 18064083700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 mieści się w miejscowości Tarnobrzeg pod adresem Kochanowskiego 1. Telefon do szkoły to 158233511. Faks: 158233511. Jednostka edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Tarnobrzeg, powiat Tarnobrzeg , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową szkoły podstawowej można znaleźć pod adresem http://sp3tar.republika.pl/. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 18064083700000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 518, z czego 238 stanowiły dziewczynki, a 280 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 54 nauczycieli, z czego 50 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 12,5. Powiat tarnobrzeg ma zarejestrowane 11 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 2517 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół podstawowych (228,82 na placówkę), a średnia w województwie to 129,15 (138837 uczniów na 1075 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tarnobrzeg: 28
  • w gminie Tarnobrzeg: 28
  • powiat Tarnobrzeg: 28
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa

szkoła podstawowa