Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Papieża Jana Pawła Ii W Blochach


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Papieża Jana Pawła Ii W Blochach

Patron Papież Jan Paweł II

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Papieża Jana Pawła Ii W Blochach

60
Miejscowość Blochy
Kod pocztowy 07-210
Gmina Długosiodło
Powiat wyszkowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Papieża Jana Pawła Ii W Blochach

297412520
Regon 00110591300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Papieża Jana Pawła Ii W Blochach mieści się w miejscowości Blochy pod adresem 60. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 297412520. Placówka edukacyjna znajduje się na terenie gminy Długosiodło, powiat wyszkowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00110591300000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Papieża Jana Pawła Ii W Blochach przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczących się w placówce to 106, z czego 52 stanowiły dziewczynki, a 54 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 4,5. Powiat wyszkowski ma zarejestrowane 43 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 5579 uczniów w powiecie przypada 43 innych szkół podstawowych (129,74 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Blochy: 1
  • w gminie Długosiodło: 6
  • powiat wyszkowski: 38
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa