Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Tadeusza Kościuszki W Długosiodle


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Tadeusza Kościuszki W Długosiodle

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Tadeusza Kościuszki W Długosiodle

T. Kościuszki 5
Miejscowość Długosiodło
Kod pocztowy 07-210
Gmina Długosiodło
Powiat wyszkowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Tadeusza Kościuszki W Długosiodle

297412511
Regon 00064102900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Tadeusza Kościuszki W Długosiodle mieści się w miejscowości Długosiodło pod adresem T. Kościuszki 5. Telefon do szkoły podstawowej to 297412511. Nr fax: 297412511. Placówka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Długosiodło, powiat wyszkowski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły podstawowej odwiedzimy pod adresem www.pspdlo.superszkolna.pl. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00064102900000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Tadeusza Kościuszki W Długosiodle edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 210, z czego 101 to uczennice, a 109 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 21 nauczycieli, z czego 17 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 4,25. Powiat wyszkowski ma zarejestrowane 43 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 5579 uczniów w powiecie przypada 43 innych szkół podstawowych (129,74 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Długosiodło: 3
  • w gminie Długosiodło: 6
  • powiat wyszkowski: 38
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa