Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Poniatowskiego 25
Miejscowość Długosiodło
Kod pocztowy 07-210
Gmina Długosiodło
Powiat wyszkowski
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 55125571000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Długosiodło pod adresem Poniatowskiego 25. Szkoła zawodowa znajduje się na obszarze gminy Długosiodło, powiat wyszkowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 55125571000000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i technikum, ale tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do dobrowolnego egzaminu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również uzupełniać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 53, z czego 14 stanowiły uczennice, a 39 stanowili słuchacze. Powiat wyszkowski ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 257 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (51,4 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa