Przedszkole W Dobrzanach


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Dobrzanach

Adres Przedszkole W Dobrzanach

Mickiewicza 43
Miejscowość Dobrzany
Kod pocztowy 73-130
Gmina Dobrzany
Powiat stargardzki
Województwo zachodniopomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Dobrzanach

915620126
Regon 81090036600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Dobrzanach mieści się w miejscowości Dobrzany pod adresem Mickiewicza 43. Numer tel. do przedszkola to 915620126. Nr faksu: 915620126. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Dobrzany, powiat stargardzki , województwo zachodniopomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 81090036600000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 25, z czego 12 stanowiły uczennice, a 13 to chłopcy. Powiat stargardzki ma zarejestrowane 26 przedszkoli, a województwo zachodniopomorskie - 413. Na 1670 uczniów w powiecie przypada 26 innych przedszkoli (64,23 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 71,81 (29658 przedszkolaków na 413 placówek).

Mapa