Przedszkole Samorządowe W Dywitach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Dywitach

Adres Przedszkole Samorządowe W Dywitach

Jana Pawła II 6
Miejscowość Dywity
Kod pocztowy 11-001
Gmina Dywity
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Dywitach

895120119
Strona
Regon 51063381600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Dywitach mieści się w miejscowości Dywity pod adresem Jana Pawła II 6. Telefon do przedszkola to 895120119. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Dywity, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www przedszkola można odwiedzić pod adresem www.przedszkoledywity.edupage.org. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 51063381600000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 75, z czego 42 stanowiły uczennice, a 33 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 7. Powiat olsztyński ma zarejestrowane 40 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 2123 uczniów w powiecie przypada 40 innych przedszkoli (53,08 na placówkę), a średnia w województwie to 63,16 (21349 przedszkolaków na 338 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Dywity: 2
  • w gminie Dywity: 6
  • powiat olsztyński: 53
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa