Przedszkole Msamorządowe "juniorek"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Msamorządowe "Juniorek"

Adres Przedszkole Msamorządowe "Juniorek"

Ks. Jakuba Jagałły 3
Miejscowość Kieźliny
Kod pocztowy 10-371
Gmina Dywity
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Msamorządowe "Juniorek"

895135158
Strona
Regon 51063379100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Msamorządowe "juniorek" mieści się w miejscowości Kieźliny pod adresem Ks. Jakuba Jagałły 3. Nr tel. do przedszkola to 895135158. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Dywity, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy przedszkola odwiedzimy pod adresem www.juniorek.olw.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 51063379100000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 78, z czego 40 stanowiły dziewczynki, a 38 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 7. Powiat olsztyński ma zarejestrowane 40 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 2123 uczniów w powiecie przypada 40 innych przedszkoli (53,08 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,16 (21349 dzieci w wieku przedszkolnym na 338 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Kieźliny: 1
  • w gminie Dywity: 6
  • powiat olsztyński: 53
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa