Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Dywitach


Najważniejsze informacje - Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Dywitach

Adres Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Dywitach

SPÓŁDZIELCZA 4
Miejscowość Dywity
Kod pocztowy 11-001
Gmina Dywity
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna
Regon 28053573500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Dywitach znajduje się w miejscowości Dywity pod adresem SPÓŁDZIELCZA 4. Placówka znajduje się na terenie gminy Dywity, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 28053573500000.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce była równa 210, z czego 138 to uczennice, a 72 to uczniowie. W placówce jest zatrudnionych łącznie 41 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 37 na pół etatu. Na kursanta przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,11. Powiat olsztyński ma zarejestrowane 42 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo warmińsko-mazurskie - 650. Na 311 uczniów w powiecie przypada 42 innych placówek edukacyjnych (7,4 na placówkę), a średnia w województwie to 6,91 (4493 wychowanków na 650 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Dywity: 2
  • w gminie Dywity: 6
  • powiat olsztyński: 53
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa