Przedszkole Samorządowe Nr 1


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 1

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 1

1. Maja 36
Miejscowość Żychlin
Kod pocztowy 99-320
Gmina Żychlin
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 1

242851394
Strona
Regon 47306757800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 1 mieści się w miejscowości Żychlin pod adresem 1. Maja 36. Numer telefonu do przedszkola to 242851394. Jednostka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Żychlin, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.ps1zychlin.szkolnastrona.pl. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 47306757800000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 100, z czego 53 stanowiły uczennice, a 47 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 6. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 20 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 1435 uczniów w powiecie przypada 20 innych przedszkoli (71,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 75,95 (50510 dzieci w wieku przedszkolnym na 665 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Żychlin: 2
  • w gminie Żychlin: 3
  • powiat kutnowski: 48
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa