Przedszkole Samorządowe "pod Dębem" W Karolewie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe "Pod Dębem" W Karolewie

Adres Przedszkole Samorządowe "Pod Dębem" W Karolewie

0 4
Miejscowość Karolew
Kod pocztowy 63-810
Gmina Borek Wielkopolski
Powiat gostyński
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe "Pod Dębem" W Karolewie

655716601
Strona
Regon 41114260900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe "pod Dębem" W Karolewie znajduje się w miejscowości Karolew pod adresem 4. Telefon do przedszkola to 655716601. Nr faksu: 655716601. Placówka przedszkolna działa na terenie gminy Borek Wielkopolski, powiat gostyński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www przedszkola można odwiedzić pod adresem www.przedszkolekarolew.strefa.pl. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 41114260900000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 124, z czego 50 stanowiły uczennice, a 74 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4. Powiat gostyński ma zarejestrowane 20 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 1508 uczniów w powiecie przypada 20 innych przedszkoli (75,4 na placówkę), a średnia w województwie to 74,47 (81467 dzieci w wieku przedszkolnym na 1094 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Karolew: 1
  • w gminie Borek Wielkopolski: 4
  • powiat gostyński: 32
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa