Przedszkole Publiczne W Pleśnej


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Pleśnej

Patron Władysława Majak

Adres Przedszkole Publiczne W Pleśnej

353
Miejscowość Pleśna
Kod pocztowy 33-171
Gmina Pleśna
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Pleśnej

146798115
Regon 85002045000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Pleśnej mieści się w miejscowości Pleśna pod adresem 353. Numer tel. do przedszkola to 146798115. Przedszkole znajduje się na terytorium gminy Pleśna, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową przedszkola znajdziemy pod adresem przedszkole-plesna.pl. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 85002045000000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 128, z czego 60 to dziewczynki, a 68 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,5. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 68 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3465 uczniów w powiecie przypada 68 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Pleśna: 3
  • w gminie Pleśna: 8
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa