Przedszkole Publiczne Słupsko


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Słupsko

Adres Przedszkole Publiczne Słupsko

Polna 2
Miejscowość Słupsko
Kod pocztowy 44-172
Gmina Rudziniec
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Słupsko

322303329
Regon 27151276700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Słupsko mieści się w miejscowości Słupsko pod adresem Polna 2. Numer telefonu do przedszkola to 322303329. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Rudziniec, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 27151276700000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 25, z czego 15 stanowiły dziewczynki, a 10 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 3 nauczycieli, z czego 1 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,5. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2818 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (80,51 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Słupsko: 1
  • w gminie Rudziniec: 8
  • powiat gliwicki: 52
  • województwo śląskie: 2020

Mapa