Przedszkole Publiczne Nr 6 Zaczarowany Ogród


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 6 Zaczarowany Ogród

Adres Przedszkole Publiczne Nr 6 Zaczarowany Ogród

Szwajcarska Dolina 24
Miejscowość Czechowice-Dziedzice
Kod pocztowy 43-502
Gmina Czechowice-Dziedzice
Powiat bielski
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 6 Zaczarowany Ogród

322156682
Regon 27200011800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 6 Zaczarowany Ogród mieści się w miejscowości Czechowice-Dziedzice pod adresem Szwajcarska Dolina 24. Telefon do przedszkola to 322156682. Fax: 322156682. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, powiat bielski , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27200011800000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce była równa 75, z czego 41 to dziewczynki, a 34 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,33. Powiat bielski ma zarejestrowane 55 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 4443 uczniów w powiecie przypada 55 innych przedszkoli (80,78 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Czechowice-Dziedzice: 21
  • w gminie Czechowice-Dziedzice: 25
  • powiat bielski: 60
  • województwo śląskie: 2020

Mapa