Szkoła Podstawowa Nr 2 W Czechowicach-dziedzicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2 W Czechowicach-Dziedzicach

Patron Królowa Jadwiga

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2 W Czechowicach-Dziedzicach

Węglowa 54
Miejscowość Czechowice-Dziedzice
Kod pocztowy 43-502
Gmina Czechowice-Dziedzice
Powiat bielski
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2 W Czechowicach-Dziedzicach

322152975
Strona
Regon 00072881300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Czechowicach-dziedzicach mieści się w miejscowości Czechowice-Dziedzice pod adresem Węglowa 54. Nr tel. do szkoły podstawowej to 322152975. Nr faksu: 322152975. Jednostka edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Czechowice-Dziedzice, powiat bielski , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem sp2.czechowice.net. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00072881300000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Czechowicach-dziedzicach uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 426, z czego 214 stanowiły uczennice, a 212 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 37 nauczycieli, z czego 31 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 5,17. Powiat bielski ma zarejestrowane 47 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 9515 uczniów w powiecie przypada 47 innych szkół podstawowych (202,45 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Czechowice-Dziedzice: 21
  • w gminie Czechowice-Dziedzice: 25
  • powiat bielski: 60
  • województwo śląskie: 2020

Mapa