Katolickie Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Katolickie Gimnazjum

Adres Katolickie Gimnazjum

Żwirki i Wigury 6
Miejscowość Czechowice-Dziedzice
Kod pocztowy 43-502
Gmina Czechowice-Dziedzice
Powiat bielski
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Katolickie Gimnazjum

322145323
Strona
Regon 07044327200072
Organ prowadzący Stowarzyszenie"Dziedzictwo św.Jana Sarkandra"

Katolickie Gimnazjum znajduje się w miejscowości Czechowice-Dziedzice pod adresem Żwirki i Wigury 6. Numer telefonu do szkoły to 322145323. Numer faksu: 322145323. Gimnazjum mieści się na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, powiat bielski , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Serwis www jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.dziedzictwo.org.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 07044327200072. Jednostka rejestracyjna dla Katolickie Gimnazjum to gmina.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat bielski ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4680 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół gimnazjalnych (150,97 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.850.570.63
20064.951.912.85
20074.61.591.97
20085.551.961.48
20094.081.730.95
2010-2.30.16-1.39
20113.651.090.47
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.660.270.98
20063.81.182.01
2007-0.560.30.08
20081.970.81.65
20093.810.922.09
2010-1.90.18-0.23
20111.921.360.1

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa