Przedszkole Nr 7 Im. Marii Konopnickiej W Stalowej Woli


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 7 Im. Marii Konopnickiej W Stalowej Woli

Patron Maria Konopnicka

Adres Przedszkole Nr 7 Im. Marii Konopnickiej W Stalowej Woli

ks. J. Popiełuszki 29A
Miejscowość Stalowa Wola
Kod pocztowy 37-450
Gmina miasto Stalowa Wola
Powiat stalowowolski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 7 Im. Marii Konopnickiej W Stalowej Woli

158424958
Regon 83022073300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 7 Im. Marii Konopnickiej W Stalowej Woli mieści się w miejscowości Stalowa Wola pod adresem ks. J. Popiełuszki 29A. Telefon do przedszkola to 158424958. Fax: 158424958. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Stalowa Wola, powiat stalowowolski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www przedszkola można odwiedzić pod adresem przedszkole7.stalowawola.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 83022073300000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 147, z czego 68 to uczennice, a 79 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,5. Powiat stalowowolski ma zarejestrowane 32 przedszkola, a województwo podkarpackie - 602. Na 1997 uczniów w powiecie przypada 32 innych przedszkoli (62,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Stalowa Wola: 22
  • w gminie Stalowa Wola: 22
  • powiat stalowowolski: 41
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa