Przedszkole Nr 2 Im. Jana Brzechwy W Stalowej Woli


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 2 Im. Jana Brzechwy W Stalowej Woli

Patron Jan Brzechwa

Adres Przedszkole Nr 2 Im. Jana Brzechwy W Stalowej Woli

ks. J. Skoczyńskiego 5
Miejscowość Stalowa Wola
Kod pocztowy 37-450
Gmina miasto Stalowa Wola
Powiat stalowowolski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 2 Im. Jana Brzechwy W Stalowej Woli

158425592
Regon 83022061500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 2 Im. Jana Brzechwy W Stalowej Woli znajduje się w miejscowości Stalowa Wola pod adresem ks. J. Skoczyńskiego 5. Numer tel. do przedszkola to 158425592. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Stalowa Wola, powiat stalowowolski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkole2.stalowawola.pl. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 83022061500000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 106, z czego 48 stanowiły uczennice, a 58 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 8. Powiat stalowowolski ma zarejestrowane 32 przedszkola, a województwo podkarpackie - 602. Na 1997 uczniów w powiecie przypada 32 innych przedszkoli (62,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Stalowa Wola: 22
  • w gminie Stalowa Wola: 22
  • powiat stalowowolski: 41
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa