Przedszkole Nr 171


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 171

Adres Przedszkole Nr 171

Podlaska 2
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 60-622
Gmina miasto Poznań
Powiat Poznań
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 171

618480541
Regon 30162021500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 171 mieści się w miejscowości Poznań pod adresem Podlaska 2. Numer tel. do przedszkola to 618480541. Nr faksu: 618480541. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Poznań, powiat Poznań , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 30162021500000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 85, z czego 40 stanowiły dziewczynki, a 45 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,5. Powiat poznań ma zarejestrowane 221 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 13527 uczniów w powiecie przypada 221 innych przedszkoli (61,21 na placówkę), a średnia w województwie to 74,47 (81467 dzieci w wieku przedszkolnym na 1094 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Poznań: 224
  • w gminie Poznań: 224
  • powiat Poznań: 224
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa