Publiczne Przedszkole W Stykowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Stykowie

Adres Publiczne Przedszkole W Stykowie

Świętokrzyska 22
Miejscowość Styków
Kod pocztowy 27-230
Gmina Brody
Powiat starachowicki
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Stykowie

412716366
Regon 26018052600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Stykowie znajduje się w miejscowości Styków pod adresem Świętokrzyska 22. Numer tel. do przedszkola to 412716366. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Brody, powiat starachowicki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 26018052600000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających naukę w placówce była równa 25, z czego 13 stanowiły dziewczynki, a 12 stanowili uczniowie. Powiat starachowicki ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1136 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (59,79 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,01 (20730 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Styków: 2
  • w gminie Brody: 14
  • powiat starachowicki: 60
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa