Przedszkole Im. Krasnala Hałabały


Najważniejsze informacje - Przedszkole Im. Krasnala Hałabały

Patron Krasnala Hałabała

Adres Przedszkole Im. Krasnala Hałabały

Broniewskiego 10
Miejscowość Józefów
Kod pocztowy 23-460
Gmina Józefów
Powiat biłgorajski
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Im. Krasnala Hałabały

846878042
Regon 06070114400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Im. Krasnala Hałabały mieści się w miejscowości Józefów pod adresem Broniewskiego 10. Numer tel. do przedszkola to 846878042. Fax: 846878042. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Józefów, powiat biłgorajski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 06070114400000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 123, z czego 65 stanowiły uczennice, a 58 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 8. Powiat biłgorajski ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo lubelskie - 556. Na 1250 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (73,53 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,26 (35731 dzieci w wieku przedszkolnym na 556 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Józefów: 2
  • w gminie Józefów: 6
  • powiat biłgorajski: 62
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa