Zgimnazjum Publiczne W Majdanie Sopockim Pierwszym


Najważniejsze informacje - Zgimnazjum Publiczne W Majdanie Sopockim Pierwszym

Adres Zgimnazjum Publiczne W Majdanie Sopockim Pierwszym

113
Miejscowość Majdan Sopocki Pierwszy
Kod pocztowy 22-672
Gmina Susiec
Powiat tomaszowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Zgimnazjum Publiczne W Majdanie Sopockim Pierwszym

846654302
Strona
Regon 95107715300000
Organ prowadzący Gmina

Zgimnazjum Publiczne W Majdanie Sopockim Pierwszym mieści się w miejscowości Majdan Sopocki Pierwszy pod adresem 113. Numer tel. do gimnazjum to 846654302. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Susiec, powiat tomaszowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem zsmajdansop.edupage.org. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 95107715300000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 102, z czego 51 stanowiły dziewczynki, a 51 to chłopcy. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 23 gimnazja, a województwo lubelskie - 481. Na 2892 uczniów w powiecie przypada 23 innych gimnazjów (125,74 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 138,94 (66828 dzieci w wieku gimnazjalnym na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.46-0.3-0.44
20060.5-1.342.19
20074.82-0.254.5
2008-1.52-5.410.84
20095.89-0.113.76
2010-1.93-0.79-0.53
2011-5-2.74-4.11
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.83-1.25-3.97
2006-1.28-1.58-0.46
20070.94-1.530.55
2008-3.62-0.97-1.49
2009-1.49-1.19-0.68
2010-7-2.37-4.11
2011-5.33-3.46-5.52

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa