Prywatne Liceum Ogólnokształcące Im. St. Wyspiańskiego


Najważniejsze informacje - Prywatne Liceum Ogólnokształcące Im. St. Wyspiańskiego

Patron Stanisław Wyspiański

Adres Prywatne Liceum Ogólnokształcące Im. St. Wyspiańskiego

Paganiniego 17
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-850
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatne Liceum Ogólnokształcące Im. St. Wyspiańskiego

817407436
Regon 43048967200048
Organ prowadzący Sztuka i Rzemiosło Sp. z o.o.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Im. St. Wyspiańskiego znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem Paganiniego 17. Numer tel. do liceum to 817407436. Numer faksu: 817407436. Liceum znajduje się na obszarze gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Stronę www szkoły licealnej znajdziemy pod adresem www.artwyspa.com.pl. Szkoła licealna widnieje w rejestrze pod numerem 43048967200048. Jednostka rejestrująca dla Prywatne Liceum Ogólnokształcące Im. St. Wyspiańskiego to miasto na prawach powiatu.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Powstały również klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

Powiat lublin ma zarejestrowane 70 liceów, a województwo lubelskie - 385. Na 10743 uczniów w powiecie przypada 70 innych placówek licealnych (153,47 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 113,58 (43729 licealistów na 385 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 11 34,90 % 64,00 %
język polski ustny podstawowy 11 56,80 % 64,00 %
język polski pisemny podstawowy 11 57,80 % 64,00 %
język angielski pisemny podstawowy 11 59,50 % -
język angielski ustny podstawowy 11 62,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 34,90 % 44 (z 62) 44 (z 62) 44 (z 62) 230 (z 370)
język polski ustny podstawowy 56,80 % 48 (z 62) 48 (z 62) 48 (z 62) 288 (z 370)
język polski pisemny podstawowy 57,80 % 21 (z 62) 21 (z 62) 21 (z 62) 78 (z 370)
język angielski pisemny podstawowy 59,50 % 35 (z 62) 35 (z 62) 35 (z 62) 133 (z 358)
język angielski ustny podstawowy 62,40 % 26 (z 62) 26 (z 62) 26 (z 62) 134 (z 355)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa