Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12

Spokojna 10
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-074
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12

815324116
Strona
Regon 43125484700015
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12 mieści się w miejscowości Lublin pod adresem Spokojna 10. Numer tel. do szkoły zawodowej to 815324116. Numer fax: 815324116. ZSZ znajduje się na terenie gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.zsow.lublin.pl. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 43125484700015.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum i technikum, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. W obrębie zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk położono na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń podejdzie do nieobligatoryjnego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy uczących się w placówce była równa 32, z czego 28 to uczennice, a 4 stanowili uczniowie. Powiat lublin ma zarejestrowane 17 szkoł zawodowych, a województwo lubelskie - 126. Na 1299 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół zawodowych (76,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,54 (8132 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 126 placówek).

Mapa