Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Stacjonarne


Najważniejsze informacje - Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Stacjonarne

Patron Eliza Orzeszkowa

Adres Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Stacjonarne

Aleje Racławickie 6/3
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-028
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Stacjonarne

815349930
Strona
Regon 43116243000000
Organ prowadzący Barbara Niedziałkowska-Kazaren

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Stacjonarne znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem Aleje Racławickie 6/3. Telefon do szkoły to 815349930. Numer fax: 815349930. Szkoła licealna funkcjonuje na terenie gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową szkoły licealnej można znaleźć pod adresem www.orzeszkowa.pl. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 43116243000000. Organ rejestracyjny dla Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Stacjonarne to miasto na prawach powiatu.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Powstały również klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Powiat lublin ma zarejestrowane 70 liceów, a województwo lubelskie - 385. Na 10743 uczniów w powiecie przypada 70 innych liceów (153,47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 113,58 (43729 uczniów na 385 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki ustny podstawowy 1 16,70 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 38,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 13 39,00 % 62,00 %
język angielski ustny podstawowy 14 48,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 14 54,10 % -
język polski pisemny podstawowy 13 48,80 % 62,00 %
język polski ustny podstawowy 13 55,70 % 62,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki ustny podstawowy 16,70 % 31 (z 32) 31 (z 32) 31 (z 32) 160 (z 167)
język niemiecki pisemny podstawowy 38,00 % 23 (z 33) 23 (z 33) 23 (z 33) 123 (z 169)
matematyka pisemny podstawowy 39,00 % 37 (z 62) 37 (z 62) 37 (z 62) 188 (z 370)
język angielski ustny podstawowy 48,60 % 46 (z 62) 45 (z 62) 45 (z 62) 241 (z 355)
język angielski pisemny podstawowy 54,10 % 43 (z 62) 43 (z 62) 43 (z 62) 184 (z 358)
język polski pisemny podstawowy 48,80 % 42 (z 62) 42 (z 62) 42 (z 62) 177 (z 370)
język polski ustny podstawowy 55,70 % 50 (z 62) 50 (z 62) 50 (z 62) 293 (z 370)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

liceum