Gimnazjum W Zespole Szkół


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Zespole Szkół

Adres Gimnazjum W Zespole Szkół

brak 25
Miejscowość Popów Głowieński
Kod pocztowy 95-015
Gmina Głowno
Powiat zgierski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 10093199400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Zespole Szkół mieści się w miejscowości Popów Głowieński pod adresem brak 25. Szkoła gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Głowno, powiat zgierski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 10093199400000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 31, z czego 16 to gimnazjalistki, a 15 stanowili gimnazjaliści. Powiat zgierski ma zarejestrowane 30 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 4302 uczniów w powiecie przypada 30 innych placówek gimnazjalnych (143,4 na placówkę), a średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2011-4.51-0.47-4.4
Rok Szkoła Gmina Powiat
2011-1.64-0.35-2.02

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum