Miejskie Przedszkole Nr10


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr10

Adres Miejskie Przedszkole Nr10

Batalionów Chłopskich 4
Miejscowość Ciechanów
Kod pocztowy 06-413
Gmina miasto Ciechanów
Powiat ciechanowski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr10

236725761
Strona
Regon 13000415800000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr10 mieści się w miejscowości Ciechanów pod adresem Batalionów Chłopskich 4. Telefon do przedszkola to 236725761. Faks: 236725761. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Ciechanów, powiat ciechanowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy przedszkola można znaleźć pod adresem www.mp10ciechanow.pl. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 13000415800000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających edukację w placówce była równa 101, z czego 41 stanowiły dziewczynki, a 60 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5. Powiat ciechanowski ma zarejestrowane 21 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1222 uczniów w powiecie przypada 21 innych przedszkoli (58,19 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ciechanów: 17
  • w gminie Ciechanów: 17
  • powiat ciechanowski: 49
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa