Liceum Ogólnokształcące W Centrum Edukacyjnym "radosna Nowina 2000"


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące W Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000"

Adres Liceum Ogólnokształcące W Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000"

Piekary 2
Miejscowość Piekary
Kod pocztowy 32-060
Gmina Liszki
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcące W Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000"

122807099
Strona
Regon 35053683800030
Organ prowadzący Fundacja im.Ks.Siemaszki

Liceum Ogólnokształcące W Centrum Edukacyjnym "radosna Nowina 2000" znajduje się w miejscowości Piekary pod adresem Piekary 2. Telefon do szkoły to 122807099. Faks: 122800751. Szkoła licealna działa na terenie gminy Liszki, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest fundacje. Serwis www szkoły licealnej znajdziemy pod adresem www.lo.fund.pl. Liceum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 35053683800030. Instytucja rejestrująca] dla Liceum Ogólnokształcące W Centrum Edukacyjnym "radosna Nowina 2000" to powiat ziemski.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone też klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, licealista może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 353, z czego 244 to licealistki, a 109 stanowili licealiści. W liceum pracuje łącznie 63 nauczycieli, z czego 55 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 6,88. Powiat krakowski ma zarejestrowane 31 liceów, a województwo małopolskie - 475. Na 1894 uczniów w powiecie przypada 31 innych jednostek licealnych (61,1 na placówkę), a średnia w województwie to 115,67 (54944 licealistów na 475 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Piekary: 2
  • w gminie Liszki: 12
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 112 68,80 % 100,00 %
język polski ustny podstawowy 112 75,00 % 100,00 %
matematyka pisemny podstawowy 112 84,30 % 100,00 %
język angielski ustny podstawowy 102 84,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 102 91,20 % -
język niemiecki ustny podstawowy 7 85,20 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 7 94,30 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 2 95,50 % -
język rosyjski ustny podstawowy 2 100,00 % -
język francuski ustny podstawowy 1 96,70 % -
język francuski pisemny podstawowy 1 100,00 % -
język włoski pisemny podstawowy 1 97,00 % -
język włoski ustny podstawowy 1 100,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 68,80 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 21) 21 (z 448)
język polski ustny podstawowy 75,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 6 (z 21) 124 (z 448)
matematyka pisemny podstawowy 84,30 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 21) 7 (z 448)
język angielski ustny podstawowy 84,50 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 21) 24 (z 440)
język angielski pisemny podstawowy 91,20 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 21) 15 (z 440)
język niemiecki ustny podstawowy 85,20 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 7) 31 (z 281)
język niemiecki pisemny podstawowy 94,30 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 7) 10 (z 281)
język rosyjski pisemny podstawowy 95,50 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 6) 8 (z 77)
język rosyjski ustny podstawowy 100,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 6) 3 (z 77)
język francuski ustny podstawowy 96,70 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 4) 3 (z 28)
język francuski pisemny podstawowy 100,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 4) 2 (z 28)
język włoski pisemny podstawowy 97,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 4 (z 20)
język włoski ustny podstawowy 100,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 21)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa