Liceum Ogólnokształcące Im. Piotra Skargi


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące Im. Piotra Skargi

Patron Piotr Skarga

Adres Liceum Ogólnokształcące Im. Piotra Skargi

Piotra Skargi 2
Miejscowość Pułtusk
Kod pocztowy 06-100
Gmina Pułtusk
Powiat pułtuski
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcące Im. Piotra Skargi

236920171
Strona
Regon 00022945800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Liceum Ogólnokształcące Im. Piotra Skargi znajduje się w miejscowości Pułtusk pod adresem Piotra Skargi 2. Nr tel. do szkoły to 236920171. Numer fax: 236925434. Liceum znajduje się na obszarze gminy Pułtusk, powiat pułtuski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.loskarga.edu.pl. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 00022945800000.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały także klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 451, z czego 282 stanowiły uczennice, a 169 stanowili wychowankowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 38 nauczycieli, z czego 33 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 6,6. Powiat pułtuski ma zarejestrowane 8 liceów, a województwo mazowieckie - 793. Na 855 uczniów w powiecie przypada 8 innych liceów (106,88 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Pułtusk: 8
  • w gminie Pułtusk: 10
  • powiat pułtuski: 31
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 153 55,40 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 64,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 153 68,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 133 74,70 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 16 83,80 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 55,40 % 1 (z 9) 1 (z 9) 1 (z 10) 201 (z 778)
język niemiecki pisemny podstawowy 64,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 108 (z 368)
matematyka pisemny podstawowy 68,70 % 1 (z 9) 1 (z 9) 1 (z 10) 125 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 74,70 % 1 (z 9) 1 (z 9) 1 (z 10) 189 (z 767)
język rosyjski pisemny podstawowy 83,80 % 1 (z 9) 1 (z 9) 1 (z 10) 71 (z 395)

Mapa