Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stwoarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich


Najważniejsze informacje - Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stwoarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Patron JanPawel II

Adres Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stwoarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Stronczyńskiego 1
Miejscowość Piotrków Trybunalski
Kod pocztowy 97-300
Gmina miasto Piotrków Trybunalski
Powiat Piotrków Trybunalski
Województwo łódzkie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stwoarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

446476921
Regon 15000266900849
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stwoarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich mieści się w miejscowości Piotrków Trybunalski pod adresem Stronczyńskiego 1. Telefon do szkoły to 446476921. Nr faksu: 446476921. Liceum ma lokalizację na terytorium gminy Piotrków Trybunalski, powiat Piotrków Trybunalski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową liceum znajdziemy pod adresem www.spskpiotrkow.pl. Szkoła licealna posiada wpis w rejestrze pod numerem 15000266900849. Organ rejestracyjny dla Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stwoarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich to miasto na prawach powiatu.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagana jest zdana matura). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

Powiat piotrków trybunalski ma zarejestrowane 27 liceów, a województwo łódzkie - 453. Na 2586 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół licealnych (95,78 na placówkę), a średnia w województwie to 89,52 (40552 uczniów na 453 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 14 25,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 9 35,80 % -
język polski pisemny podstawowy 14 43,40 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 5 63,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 25,70 % 21 (z 28) 21 (z 28) 21 (z 28) 308 (z 364)
język angielski pisemny podstawowy 35,80 % 22 (z 26) 22 (z 26) 22 (z 26) 316 (z 353)
język polski pisemny podstawowy 43,40 % 16 (z 28) 16 (z 28) 16 (z 28) 251 (z 365)
język niemiecki pisemny podstawowy 63,00 % 4 (z 18) 4 (z 18) 4 (z 18) 60 (z 236)

Mapa