Ii Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Pionkach


Najważniejsze informacje - Ii Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Pionkach

Patron Jędrzej Śniadeckiego

Adres Ii Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Pionkach

Parkowa 6
Miejscowość Pionki
Kod pocztowy 26-670
Gmina miasto Pionki
Powiat radomski
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Pionkach

486128090
Strona
Regon 67299404600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Ii Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Pionkach mieści się w miejscowości Pionki pod adresem Parkowa 6. Telefon do szkoły zawodowej to 486128090. Fax: 486128090. Szkoła zawodowa znajduje się na terenie gminy Pionki, powiat radomski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym można odwiedzić pod adresem www.zielone.xu.pl. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 67299404600000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum i technikum, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W szkole zawodowej szczególny nacisk położono na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat radomski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo mazowieckie - 201. Na 241 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (60,25 na placówkę), a średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa