Ii Technikum W Pionkach


Najważniejsze informacje - Ii Technikum W Pionkach

Patron Jędrzej Śnadecki

Adres Ii Technikum W Pionkach

Parkowa 6
Miejscowość Pionki
Kod pocztowy 26-670
Gmina miasto Pionki
Powiat radomski
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Technikum W Pionkach

486128090
Strona
Regon 67299408100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Ii Technikum W Pionkach mieści się w miejscowości Pionki pod adresem Parkowa 6. Numer tel. do technikum to 486128090. Nr faksu: 486128090. Szkoła średnia o profilu technicznym działa na terenie gminy Pionki, powiat radomski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę internetową technikum można znaleźć pod adresem www.zielone.xu.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 67299408100000.

Kursant szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 258, z czego 91 to słuchaczki, a 167 to uczniowie. Powiat radomski ma zarejestrowane 7 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 896 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół średnich technicznych (128 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 179,98 (60832 uczniów na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 1 30,00 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 1 41,00 % -
język polski pisemny podstawowy 39 45,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 39 53,30 % -
język angielski pisemny podstawowy 37 62,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 30,00 % 3 (z 4) 3 (z 4) 5 (z 6) 326 (z 368)
język rosyjski pisemny podstawowy 41,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 3) 306 (z 395)
język polski pisemny podstawowy 45,50 % 2 (z 6) 2 (z 6) 3 (z 8) 462 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 53,30 % 2 (z 6) 2 (z 6) 4 (z 8) 283 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 62,70 % 2 (z 6) 2 (z 6) 4 (z 8) 314 (z 767)

Mapa