Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach

Głowaczowska 41
Miejscowość Kozienice
Kod pocztowy 26-900
Gmina Kozienice
Powiat kozienicki
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach

486146772
Regon 00051256201530
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach mieści się w miejscowości Kozienice pod adresem Głowaczowska 41. Numer tel. do szkoły zawodowej to 486146772. Numer faksu: 486146772. Szkoła zawodowa ma lokalizację na terytorium gminy Kozienice, powiat kozienicki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 00051256201530. Organ rejestracyjny dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach to powiat ziemski.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez ucznia. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile wychowanek podejdzie do dobrowolnego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat kozienicki ma zarejestrowane 3 szkoły zawodowe, a województwo mazowieckie - 201. Na 381 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół zawodowych (127 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa