I Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Pionkach


Najważniejsze informacje - I Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Pionkach

Patron Maria Skłodowska-Curie

Adres I Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Pionkach

Aleja Jana Pawła II 7
Miejscowość Pionki
Kod pocztowy 26-670
Gmina miasto Pionki
Powiat radomski
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon I Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Pionkach

486121524
Regon 67300621100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

I Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Pionkach znajduje się w miejscowości Pionki pod adresem Aleja Jana Pawła II 7. Numer tel. do szkoły zawodowej to 486121524. Nr fax: 486121524. Szkoła o profilu zawodowym działa na terenie gminy Pionki, powiat radomski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. ZSZ figuruje w rejestrze pod numerem 67300621100000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, lecz tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 108, z czego 32 stanowiły kursantki, a 76 stanowili uczniowie. Powiat radomski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo mazowieckie - 201. Na 241 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (60,25 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa