Ii Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Ii Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Ii Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Czapliniecka 98
Miejscowość Bełchatów
Kod pocztowy 97-400
Gmina miasto Bełchatów
Powiat bełchatowski
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Zasadnicza Szkoła Zawodowa

446321642
Strona
Regon 59214694300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Ii Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Bełchatów pod adresem Czapliniecka 98. Nr tel. do szkoły zawodowej to 446321642. Numer faksu: 446321642. Szkoła zawodowa znajduje się na obszarze gminy Bełchatów, powiat bełchatowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem www.zsp4bel.pl. ZSZ posiada wpis w rejestrze pod numerem 59214694300000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, jednak tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje praktyczne, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy pobierających edukację w placówce wynosiła 135, z czego 109 stanowiły uczennice, a 26 to słuchacze. Powiat bełchatowski ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo łódzkie - 116. Na 667 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (133,4 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów na 116 placówek).

Mapa