I Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - I Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres I Zasadnicza Szkoła Zawodowa

ul. Czapliniecka 96
Miejscowość Bełchatów
Kod pocztowy 97-400
Gmina miasto Bełchatów
Powiat bełchatowski
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon I Zasadnicza Szkoła Zawodowa

446323156
Strona
Regon 59214680200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

I Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Bełchatów pod adresem ul. Czapliniecka 96. Numer telefonu do szkoły to 446323156. Faks: 446323156. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na terenie gminy Bełchatów, powiat bełchatowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zsp3belchatow.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 59214680200000.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, jednak tylko w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobligatoryjnego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat bełchatowski ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo łódzkie - 116. Na 667 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (133,4 na placówkę), a średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów na 116 placówek).

Mapa