Iii Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Iii Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron Gen.Janusz Głuchowski

Adres Iii Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Targowa 20
Miejscowość Bełchatów
Kod pocztowy 97-400
Gmina miasto Bełchatów
Powiat bełchatowski
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 59214729100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Iii Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Bełchatów pod adresem Targowa 20. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na terytorium gminy Bełchatów, powiat bełchatowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 59214729100000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W ZSZ największy nacisk położono na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kompetencje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do dobrowolnego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podwyższać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce to 39, z czego 14 to kursantki, a 25 stanowili słuchacze. Powiat bełchatowski ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo łódzkie - 116. Na 667 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (133,4 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 116 placówek).

Mapa