Gimnazjum W Stankowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Stankowie

Adres Gimnazjum W Stankowie

Stankowo 12
Miejscowość Stankowo
Kod pocztowy 82-325
Gmina Markusy
Powiat elbląski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Stankowie

552394377
Regon 17076951000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Stankowie mieści się w miejscowości Stankowo pod adresem Stankowo 12. Numer tel. do gimnazjum to 552394377. Nr faksu: 552394377. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Markusy, powiat elbląski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gimnazjum-stankowo.edupage.org. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 17076951000000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 159, z czego 71 stanowiły gimnazjalistki, a 88 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 12 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 3. Powiat elbląski ma zarejestrowane 13 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2143 uczniów w powiecie przypada 13 innych placówek gimnazjalnych (164,85 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,87 (46316 dzieci w wieku gimnazjalnym na 307 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Stankowo: 1
  • w gminie Markusy: 3
  • powiat elbląski: 30
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.31-3.88-0.31
2006-1.26-1.95-1.26
20071.34-3.91.34
20083.51-1.583.51
2009-2.21-3.6-2.21
2010-3.48-2.99-3.48
20113.67-2.933.67
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.88-2.891.88
2006-0.67-2.99-0.67
20070.35-3.790.35
20081.62-4.21.62
2009-4.44-4.86-4.44
2010-0.74-3.56-0.74
20111.87-3.081.87

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa