Gimnazjum W Kobułtach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Kobułtach

Adres Gimnazjum W Kobułtach

Kobułty 80
Miejscowość Kobułty
Kod pocztowy 11-300
Gmina Biskupiec
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Kobułtach

897161424
Strona
Regon 28032533400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Kobułtach mieści się w miejscowości Kobułty pod adresem Kobułty 80. Nr tel. do szkoły to 897161424. Numer fax: 897161424. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Biskupiec, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.szkolakobulty.org. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 28032533400000.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 60, z czego 33 stanowiły gimnazjalistki, a 27 stanowili uczniowie. Powiat olsztyński ma zarejestrowane 26 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2952 uczniów w powiecie przypada 26 innych szkół gimnazjalnych (113,54 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 dzieci w wieku gimnazjalnym na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2011-0.67-1.75-4.95
Rok Szkoła Gmina Powiat
20111.08-1.95-2.58

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa