Gimnazjum Publiczne W Szymanach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Publiczne W Szymanach

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Gimnazjum Publiczne W Szymanach

21
Miejscowość Szymany
Kod pocztowy 12-100
Gmina Szczytno
Powiat szczycieński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Publiczne W Szymanach

896221153
Strona
Regon 51946027000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Publiczne W Szymanach mieści się w miejscowości Szymany pod adresem 21. Numer telefonu do gimnazjum to 896221153. Nr fax: 896221153. Szkoła gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Szczytno, powiat szczycieński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem zs_szymany.edupage.org. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 51946027000000.

Kształcenie w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 59, z czego 29 to dziewczynki, a 30 to chłopcy. Powiat szczycieński ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2468 uczniów w powiecie przypada 14 innych gimnazjów (176,29 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,87 (46316 dzieci w wieku gimnazjalnym na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20058.95-0.080.35
200611.682.44.47
20077.81-0.041.57
20081.37-1.71.06
20095.520.011.01
20101.10.962.46
201116.812.665.39
Rok Szkoła Gmina Powiat
20058.12-0.040.36
20061.821.143.08
200716.91.562.85
20084.770.562.45
20091.930.111.25
20104.412.593.18
201115.412.14.77

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa