Zespół Szkolno - Przedszkolny W Dźwierzutach


Najważniejsze informacje - Zespół Szkolno - Przedszkolny W Dźwierzutach

Patron Bogumił Linka

Adres Zespół Szkolno - Przedszkolny W Dźwierzutach

Sienkiewicza 1
Miejscowość Dźwierzuty
Kod pocztowy 12-120
Gmina Dźwierzuty
Powiat szczycieński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkolno - Przedszkolny W Dźwierzutach

896211216
Strona
Regon 28142057200000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Szkolno - Przedszkolny W Dźwierzutach mieści się w miejscowości Dźwierzuty pod adresem Sienkiewicza 1. Numer tel. do szkoły to 896211216. Nr faksu: 896211216. Placówka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Dźwierzuty, powiat szczycieński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową szkoły odwiedzimy pod adresem www.spdzewierzuty.pl. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 28142057200000.

Zespół Szkolno - Przedszkolny W Dźwierzutach rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 274, z czego 131 stanowiły uczennice, a 143 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 26 nauczycieli, z czego 24 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 12. Powiat szczycieński ma zarejestrowane 34 szkoły podstawowe, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 5011 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół podstawowych (147,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Dźwierzuty: 2
  • w gminie Dźwierzuty: 6
  • powiat szczycieński: 33
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa