Gimnazjum W Grzęsce


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Grzęsce

Adres Gimnazjum W Grzęsce

503
Miejscowość Grzęska
Kod pocztowy 37-200
Gmina Przeworsk
Powiat przeworski
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Grzęsce

166487125
Regon 65153718000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Grzęsce znajduje się w miejscowości Grzęska pod adresem - 503. Nr tel. do gimnazjum to 166487125. Numer faksu: 166489519. Gimnazjum ma lokalizację na terenie gminy Przeworsk, powiat przeworski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem zsgrzeska.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 65153718000000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 62, z czego 26 stanowiły dziewczynki, a 36 to chłopcy. Powiat przeworski ma zarejestrowane 30 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 2770 uczniów w powiecie przypada 30 innych placówek gimnazjalnych (92,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 120,2 (69477 gimnazjalistów na 578 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.330.881.62
20069.980.251.82
20073.91-2.78-1.77
2008-1.190.362.28
20094.09-0.552.41
2010-2.220.33.3
20111.41-0.850.82
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.66-0.54-1.41
20067.73-0.780.19
2007-0.63-1.55-0.75
2008-4.04-0.651.07
2009-3.890.121.18
2010-5.14-0.921.06
20110.16-0.13-0.25

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa