Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron JAN PAWEŁ II

Adres Gimnazjum

M.KONOPNICKIEJ 22
Miejscowość Galewice
Kod pocztowy 98-405
Gmina Galewice
Powiat wieruszowski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

627838293
Strona
Regon 73099379200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Galewice pod adresem M.KONOPNICKIEJ 22. Nr tel. do szkoły to 627838293. Numer fax: 627838293. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Galewice, powiat wieruszowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www gimnazjum znajdziemy pod adresem http://www.gimgalew.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 73099379200000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 204, z czego 103 to uczennice, a 101 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 23 nauczycieli, z czego 22 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 22. Powiat wieruszowski ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 1473 uczniów w powiecie przypada 9 innych jednostek gimnazjalnych (163,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 gimnazjalistów na 444 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Galewice: 3
  • w gminie Galewice: 8
  • powiat wieruszowski: 28
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.19-0.72-1.19
2006-1.47-2.63-1.47
2007-2.84-2.14-2.84
20080.12-0.020.12
20092.290.652.29
20102.450.122.45
2011-4.320.75-4.32
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.361.23-1.36
2006-2.5-1.86-2.5
2007-6.1-1.68-6.1
2008-0.14-0.65-0.14
2009-4.23-0.87-4.23
20100.20.110.2
2011-3.490.9-3.49

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa